Turkish Airlines je izvršio masovnu promenu brojeva svojih letova. Destinacije na Balkanu u centralnoj i južnoj Aziji, Bliskom Istoku (osim Džede) i Africi dobiće nove oznake sa početkom primene letnjeg reda letenja koji stupa na snagu od 29. marta 2010.

Let ka Beogradu je takođe dobio nove oznake:

  • Istanbul – Belgrade, stara oznaka: TK1441; nova oznaka: TK1081
  • Belgrade – Istanbu; stara oznaka: TK1442; nova oznaka: TK1082

Na Airline Route blogu možete pronaći sve nove oznake letova Turkish Airlines-a