Airbus, British Airways (BA), aerodrom Heathrow (LHR) i Nacionalna služba za civilno vazduhoplovstvo Velike Britanije (NATS) pokrenuli su projekat kako bi istražili i razvili operativne procedure za smanjenje nivoa buke kojom je ugroženo stanovništvo u okolini londonskog aerodroma Heathrow.

Za istraživanja će biti korišćen avion A380 British Airwaysa, jedna od najtiših letelica današnjice.

Projekat koristi sve mogućnosti kojima raspolaže A380, najtiša letelice u svojoj kategoriji, i tako razmatra sve moguće načine na koje bi proizvođači aviona, avio-kompanije i službe aviosaobraćaja ubuduće mogli da smanje uticaj avionske buke na lokalnu zajednicu.

Airbusova služba za upravljanje vazdušnim saobraćajem Prosky je zadužena za osmišljavanje nove procedure uzletanja i sletanja, a to na osnovu preporuka koje su dale NATS, LHR i BA.

Partneri su najavili da će projekat „Tiši let“ biti podeljen u tri faze:

  • U prvoj fazi se identifikuju moguća operativna poboljšanja, kao što su, na primer, smanjenje potiska tokom uzletanja i optimizovanje visine leta. Promene u okviru procedura uzletanja bi mogle značajno da utiču na smanjenje nivoa buke.
     
  • Druga faza obuhvata testiranje procedura kao i obuke u simulatoru letenja British Airwaysa.
     
  • Po završetku svih faza projekta, partneri veruju da će sva operativna poboljšanja moći da testiraju kroz seriju probnih letova aviona A380, početkom sledeće godine. Nakon toga ove procedure biće dostupne za primenu aviokompanijama i aerodromima širom sveta.

"A380 je savršena letelica za ovaj projekat jer ima operativne mogućnosti koje se mogu prilagoditi tako da se postigne smanjenje buke pri uzletanju i sletanju. Sledeći korak koji će biti preduzet u okviru ovog partnerstva jeste obuka pilota za korišćenje optimizovanih procedura za smanjenje buke u simulatoru kao i testiranje ovih procedura tokom probnih letova", dodao je strategijski menadžer za životnu sredinu British Airwaysa, kapetan Din Plamb.