Nakon više od mesec dana od kada je Privredni sud u Barseloni, 1. februara proglasio stečajni postupak Spanair-a, izdata su i prva obaveštenja za putnike i agencije koji imaju potraživanja na ime neiskorišćenih aviokarata.

Oštećeni putnici i agencije neće moći da zahtevaju klasičnu refundacije u aviosaobraćaju, već će moći da prijave svoja potraživanja stečajnoj administraciji. Rok za prijavu potraživanja je 15. april 2012.

Prijava potraživanja se može izvršiti isključito preko online obrasca koji je dostupan na stranici Spanair–a (www.spanair.com). U obrascu putnici treba da navedu svoje podatke, kontakt informacije kao i sve detalje o otkazanom letu (letovima). Osim tačnog iznosa na ime izdate i neiskorišćene karte, putnici mogu u istom obrascu uneti i zahtev za kompenzacijom i/ili nadoknadom drugih troškova, proisteklih iz otkazivanja letova.

Stečajna uprava Spanair-a će proveriti sve pristigle prijave i uporediti informacije sa rezervacionim sistemom Spanair-a, kako bi se utvrdila istinitost i opravdanost potraživanja. Nakon predviđenog roka za slanje prijava, putnici će biti kontaktirani putem email adrese sa daljim informacijama u vezi sa podnetim zahtevom.

Informacije za članove nagradnog programa "Spanair Star"

Svi nagradni poeni koji su bili prikupljeni u okviru frequent flyer programa "Spanair Star" su izgubljeni. Putnici koji su posedovali više statuse u okviru programa (srebrni ili zlatni) primiće specijalni email sa promotivnim kodom, koji mogu iskoristiti za prelazak na odgovarajući status Miles and More programa ili bilo kog sličnog programa u okviru Star Alijanse.