Skywork, švajcarski avioprevoznik sa bazom u Bernu, je predstavio novi tarifni sistem krajem januara ove godine. Međutim, ovaj tarifni sistem je bio u funkciji samo za kupovine preko sajta kompanije, dok je omogućavanje prodaje preko globalnih rezervacionih sistema (Amadeus, Galileo) teklo nešto sporije. Prelaskom na novi rezervacioni softver Avantik, Skywork je od nedavno postao dostupan i preko najvećih svetskih rezervacionih sistema koje koriste turističke agencije širom sveta.

Skywork je uveo četiri tarife: SkySaver, SkySurfer, SkyWorker i SkyExecutive. Svaka od njih ima određena pravila. Najstroža pravila vezana su za najjeftiniju tarifu SkySaver. Ona ne dozvoljava bilo kakve promene, ne predviđa refundaciju u slučaju odustajanja od putovanja, a putnicima omogućava samo povraćaj uplaćenih taksi i doplata.

SkySurfer tarifa kao jedinu razliku od prethodne omogućava popust od 30% za decu (od 2 do 11 godina). SkyWork tarifa uključuje i ketering tokom leta, koji se sastoji od užine i kafe ili bezalkoholnog pića. Ona omogućava i promene izdate karte uz doplatu od 42 evra po pravcu plus razlika u ceni do prve raspoložive tarife. U slučaju refundacije putnicima će biti vraćeno 50% ukupno uplaćenog iznosa na ime prevoza kao i takse i doplate.

Najfleksibilnija je SkyExecutive tarifa, koja je i najskuplja. Ona uključuje mogućnost pune refundacije, besplatne promene izdate karte do perioda od 12 meseci kao i puno posluženje tokom leta, uključujući i sve iz Skybistro ponude. Za zabavu tokom leta putnicima je na raspolaganju iPad kao i slušalice.

Uz sve tarife se plaća nadoknada za plaćanje kreditnom karticom u iznosu od 5 švajcarskih franaka (oko 4 evra) po letu. Ova nadoknada nije refundabilna ni uz jednu tarifu. Putnici uz sve tarife imaju pravo na besplatna ručni i predati prtljag. Jedna torba do 8kg težine je dozvoljena uz sve tarife osim uz SkyExecutive gde je dozvoljeno uneti dve torbe. Prtljag koji se predaje može činiti samo jedna torba do maksimalno 15kg za sve tarife osim za SkyExecutive gde je dozvoljena jedna torba do 20kg težine.

Različite cene iz Beograda
Prema novom tarifnom sistemu karta između Beograda i Berna se može kupiti i preko turističkih agencija, ali su trenutno prisutne razlike u cenama u korist online kupovine. Prema rečima Aksela Rajsmana, najniža tarifa (SkySaver) je prisutna samo prilikom online kupovine preko sajta kompanije. Ovu tarifu nije moguće dobiti kroz rezervacione sisteme.

Međutim u agenciji smo uporedili cene karte za iste datume putovanja, kada bismo je kupovali na tri moguća načina. Za iste letove najnižu cenu smo dobili online (140 evra). U zvaničnom predstavništvu kompanije SkyWork u Srbiji dali su nam cenu od 185 evra, dok je za iste te letove cena u drugim turističkim agencijama koje koriste Amadeus rezervacioni sistem cena dostigla 303 evra i to bez nadoknade za izdavanje koja bi bila dodatnih od 10 do 30 evra u zavisnosti od agencije.