U skladu sa odlukom o povećanju cena parkiranja u Beogradu, javno komunalno preduzeće „Parking servis“ podiglo je cene na svim svojim otvorenim parkiralištima i garažama. Od danas (07.06.2010.) i na parkiralištu na aerodromu koje je u vlasništvu „Parking servisa“ važe nove cene parkiranja. Novi cenovnik dobila je i garaža na aerodromu.

Nove cene parkiranja:

  • otvoreno parkiralište, 90 dinara po započetom satu
  • garaža, 65 dinara po započetom satu
  • garaža, 3.960 dinara, jednokratno sedmodnevno parkiranje

Za uslugu parkiranja vozila u garaži na period od 7 dana potrebna je najava i rezervisanje parkinga unapred. Za prekoračenje nakon sedam dana parkiranje se obračunava po tarifi na sat. Rezervacije ove uslug moguće su preko call centra „Parking servisa“ na broj telefona: 011/3035-400

Uporedne cene parkiranja na pojedinim aeredromima u Evropi (minimalna cena po satu):

  • Budimpešta: 3,29 eur
  • Beč: 3,00 eur
  • Prag: 1,94 eur
  • Zagreb: 1,40 eur
  • Sofija: 1,00 eur
  • Beograd: 0,90 eur
  • Skoplje: 0,80 eur