U nedelju, 30. marta rano ujutro treba pomeriti časovnike za jedan sat unapred. Tog dana u 2 sata ujutro bi trebalo da većina stanovnika severne zemljine polulopte pomeri sat na 3 sata.

Srbija kao i sve zemlje Evrope primenjuju letnje računanje vremena koje traje od poslednje nedelje u martu do poslednje nedelje u oktobru.

Prelazak sa zimskog na letnje računanje vremena može biti veoma nezgodno za putnike koji tog dana putuju.

Važna napomena
Sva vremena iskazana na aviokartama, kartama za ukrcavanje na let (boarding card), itinererima, redovima letenja idr. su uvek lokalna vremena i usklađena su sa promenama sata.

Ova vremena nikako ne treba menjati, već samo treba prilagoditi sopstvene časovnike. Uvek, i kada nema promene sata treba pred put redovno proveravati status leta u slučaju da bude nenadanih promena koje nemaju veze sa letnjim ili zimskim računanjem vremena.

Oni bi mogli da propuste svoj let ukoliko na vreme ne podese časovnike i budilnik na novo vreme.

Propuštanje leta se u aviosaobraćaju smatra da je putnik odustao od putovanja iz ličnih razloga i u ovim situacijama je veoma retko dozvoljena refundacija karte ili promena leta na neki naredni.

Samo najfleksibilnije tarife biznis klase i ekonomske klase dozvoljavaju promene u slučaju nepojavljivanja putnika na letu (tzv. no-show putnik).

Zato svi koji putuju 30. marta treba sa posebnom pažnjom da shvate prelazak na letnje računanje vremene kako bi sebe poštedeli potencijalno velikog finansijskog gubitka u slučaju da im karta propadne.

Skoro sve okolne i obližnje zemlje Srbije, koje pripadaju drugoj vremenskoj zoni (Rumunija, Bugarska i Grčka) takođe prelaze na letnje računanje vremena kada i Srbija (srednjeevropska vremenska zona) tako da putnici koji započinju svoje putovanje iz Temišvara, Sofije, Soluna ili Atine ne treba da brinu. Razlika od plus jednog sata u koristi istočnih suseda i dalje ostaje.

Problem bi mogla da napravi Turska, koja iz samo sebi znanih razloga na letnje računanje vremena prelazi dan kasnije, tj. 31. marta (u ponedeljak) i to tako što u 3 sata ujutro treba pomeriti časovnik na 4 sata. Vremenska razlika od plus jedan sat nestaće u nedelju 30. marta kada će i Srbija i Turska na jedan dan imati isto vreme, ali će već u ponedeljak 31. marta ponovno biti razlika od plus jednog sata.

Letnje računanje vremena ne primenjuju mnoge države koje služe kao tranzitne za putovanja naših putnika ka dalekim destinacijama i zato treba biti obazriv pošto će se desiti da se smanji vremenska razlika za jedan sat u odnosu na te zemlje. Tako će Rusija od 30. marta biti na plus dva sata umesto plus tri. Katar (Doha) će biti na plus jedan umesto na plus dva, a Dubai na dva umesto na tri.

SAD i Kanada su već prešle na letnje računanje vremena. Ove zemlje su to uradile 9. marta tako da će do 30. marta između nas i Severne Amerike biti jedan sat manje, ali će od 31. marta vremenska razlika ponovo biti uobičajena (Njujork +6, Čikago +7, Kalifornija +9).