Aerodrom "Šopen" u Varšavi je dobio značajan sertifikat za ekološka dostignuća. Airport Carbon Accreditation je evropski ekološki program koji ima za cilj smanjenje emisije ugljen dioksida na aerodromima.

Ovaj program dodeljuje serifikate aerodromima koji ispune propisane standarde čime utiču na značajno smanjivanje emisije štetnih gasova.

Sertifikat poseduje preko 45 aerodroma iz 17 evropskih zemalja, među kojima su aerodromi u Amsterdamu, Briselu, Frankfurtu, Londonu, Parizu, Rimu i Stokholmu. Varšavski aerodrom "Šopen" je prvi poljski aerodrom i jedan od prvih centralnoevropskih aerodroma koji je ispunio visoke ekološke standarde.

"Shvatamo sopstvenu odgovornost prema životnoj sredini veoma ozbiljno. Airport Carbon Accreditation je veoma značajan za koordinaciju aktivnosti na zaštiti životne sredine" – rekao je Mihal Marzec, izvršni direktor aerodroma.

Aiport Carbon Accreditation predviđa četiri nivoa akreditacija, a varšavski aerodrom je ostvario prvi nivo – mapiranje. On podrazumeva određivanje svih izvora ugljen dioksida, proračun emitovanog ugljen-dioksida, pravljenje izveštaja i angažovanje nezavisnog revizora.

Naredni nivo koji sada postaje cilj aerodroma u Varšavi je pored ispunjenih svih prethodnih zadataka i određivanje cilja smanjivanja emisije i njegovo dostizanje.

Kada se ostvari smanjenje ugljen-dioksida proizvedenog u kompleksu aerodroma, onda treba krenuti ka sledećem nivou koji podrazumeva optimizaciju sistema uspostavljanjem efikasnih procedura za kontrolu emisije štetnog gasa.

Vrhunski nivo programa podrazumeva neutralnost, odnosno postizanje optimalnih aerodromskih procedura koje će nivo ugljen dioksida približiti nuli.

"Varšavski aerodrom je dobar primer naprednog aerodroma sa ambicioznom strategijom ekološkog razvoja. Ostvarena akreditacija je prvi korak ka boljoj zaštiti životne okoline" – prokomentarisao je akreditaciju Olivier Jankovec, generalni direktor Aerodromskog saveta Evrope (ACI) – na fotografiji desno.

Aerodrom Šopen u Varšavi je vodeći u Poljskoj kada je zaštita životne sredine u pitanju i to ne samo u pogledu smanjenja emisije štetnih gasova već i u mnogim drugim segmentima zaštite. Već nekoliko godina unazad aerodrom intenzivno radi na smanjenju buke, na zaštiti vode, na tretmanu hemijskog otpada koji nastaje u procesima odleđavanja letelica. Još 1996. godine na aerodromu je pokrenut reciklažni program za aerodromski otpad. 

2010. godine aerodrom "Šopen" je primio nagradu Trane's Energy Efficiency Leader za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, energetsku i operativnu efikasnost.

Više o programu Airport Carbon Accreditation možete čitati ovde.

Interaktivni prikaz smanjenja emisije CO2 u okviru aerodromskog kompleksa