Aviokompanije u Evropi ubrzano menjaju pravila boravka posade u pilotskoj kabini, nakon nesreće Germanwingsovog aviona.

Zbog veoma izražene zabrinutosti putnika, aviokompanije su reagovale trenutno i u dogovoru sa domaćim vazduhoplovnim regulatornim telima ekspresno usvojile nove procedure.

U Sjedinjenim Američkim Državama već se primenjuje pravilo da se pilot koji napusti na kratko pilotsku kabinu mora zameniti nekim od članova kabinskog osoblja, a ovo pravilo će sada biti uvedeno i od strane evropskih aviokompanija.

"Obratio nam se veliki broj zabrinutih putnika", rekao je portparol nemačke aviokompanije airberlin, koji je potvrdio da je ova kompanija počela sa primenom novih procedura.

Isto su uradile i druge aviokompanije. Norwegian Air Shuttle, easyJet pa čak i kanadski nacionalni avioprevoznik Air Canada.

Portparol Wizz Air-a Danijel de Karvaljo je izjavio da je ova kompanija "izvršila revizuju procedura za boravak u pilotskoj kabini i da su usvojene izmene koje će omogućiti da u pilotskoj kabini nikada ne bude samo jedna osoba. Ako jedan od pilota napusti pilotsku kabinu, on ili ona će biti zamenjen jednim članom kabinskog osoblja", kažu u Wizz Airu.

Ryanair je već od ranije primenjivao ovakva pravila, dok je nemačka Lufthansa izjavila da neće žuriti sa promenom pravila i da će sačekati da čuju šta imaju da kažu vazduhoplovni eksperi i regulatorna tela na ovu temu.

Air Serbia, naša nacionalna aviokompanija je još pre dve godine uvelaroceduru prema kojoj najmanje dva člana posade moraju da budu u pilotskoj kabini u svakom trenutku, uključujući i člana kabinskog osoblja, kad god su kapetan ili kopilot iz bilo kog razloga van kabine. "Ova procedura odobrena je od strane Direktorata za civilno vazduhoplovstvo (DCV) i strogo se primenjuje i redovno se komunicira na brifinzima za letačko I kabinsko osoblje", navedeno je u saopštenju datom iz ove kompanije.

Kada je reč o zdravstvenim kriterijumima letačkog osoblja, u Air Serbia se dosledno primenjuju uputstva propisana od strane Direktorata za civilno vazduhoplovstvo (DCV), koja su usklađena sa smernicama Evropske agencije za bezbednost u avijaciji (EASA). Ovim uputstvima jasno su utvrđeni i obim pregleda i zdravstveni kriterijumi za letačko osoblje. Svi pregledi za letačko osoblje se rade jednom godišnje, osim kada zbog određenih zdravstvenih stanja postoji vremensko ograničenje lekarskog uverenja, kada su pregledi češći. U slučaju bilo kakvog odstupanja od propisanih zdravstvenih kriterijuma privremeno se suspenduje lekarsko uverenje.  Za vreme suspenzije, pilot ne leti. Pored ovih pregleda, u Air Serbia su, po Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, utvrđena radna mesta sa povećanim rizikom gde spadaju i radna mesta pilota. Pregledi za ta radna mesta podrazumevaju i preglede psihologa, koji se sastoje od intervjua i testova ličnosti i sposobnosti. Testove obavlja psiholog zaposlen u Vazduhoplovno-medicinskom centru (VMC). Ako se utvrdi da bilo koji pilot nije psihofizički zdrav, lekarsko se uverenje suspenduje i pilot se podvrgava detaljnom ispitivanju.