U nedelju 28. oktobra 2012. u Srbiji će biti obavljen prelazak sa letnjeg (dailight saving time, međunaroni naziv) na zimsko vreme. Tog dana u 3 sata ujutro (noć subota na nedelju) treba pomeriti časovnike unazad na 2 sata.

Prelazak na zimsko računanje vremena nema velikog uticaja na aviosaobraćaj. Eventualnim propuštanjem da vrate kazaljke za sat unazad, putnici u aviosaobraćaju ne rizikuju da propuste let u nedelju. Najgore što može da im se desi je da ustanu ili da dođu na aerodrom sat vremena ranije.

U samim redovima letenja neće doći do promena kada su i odlazna i dolazna destinacija u režimu prelaska sa letnjeg na zimsko računanje vremena. Svi vremena poletanja i sletanja iskazana u redovima letenja, na kartama, kuponima za ukrcavanje i svim ostalim informativnim displejima na aerodromima iskazuju se, prema međunarodnim pravilima, uvek u lokalnom vremenu. Putnici treba da se rukovode uvek lokalnim vremenom.

Rusija

Rusija već nekoliko godina ne primenjuje letnje računanje vremena, tako da je razlika između centralnoevropske vremenske zone (CET) u kojoj je i Srbija moskovskog vremena (MSK) u kojoj je Rusija različita tokom leta i tokom zime. Leti je razlika dva sata, a zimi se povećava na tri sata.

Ukrajina

Ova istočnoevropska država je prošle godine napravila pravi haos svojom neodlučnošću po pitanju ukidanja letnjeg računja vremena. Prvo je doneta odluka da se ukida letnje vreme, ali je onda ova odluka poništena, tj. nije je usvojio parlament, tako da je Ukrajina ostala i dalje pri promeni vremena sa letnjeg na zimsko. Ove godine neće biti izuzetaka.

Severna Afrika i Bliski istok

Severnoafričke zemlje (Alžir, Tunis, Maroko, Egipat) ne primenjuju letnje vreme, tako da se krajem oktobra ove zemlje izjednačavaju sa nama dok su preko leta imale sat manje. Jordan od ove godine ostaje na letnjem računanju vremena i neće prelaziti na zimsko, dok Izrael, Sirija, Turska i Iran prelaze sa letnjeg na zimsko

Azija

Sve azijske zemlje imaju samo jedno vreme i ne primenjuju letnje računanje vremena, tako da će razlika između nas i njih biti uvećana za jedan sat u odnosu na leto.