U nedavnom obaveštenju Jat Airways-a koje je dostavljeno turističkim agencijama zahteva se dodatna procedura prilikom izdavanja aviokarata za sve putnike čije je krajnje odredište bilo koja nemačka destinacija.
Podaci iz pasoša putnika (ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, broj pasoša i datum važenja pasoša) moraju biti uneti u rezervaciju aviokarte. Ovi podaci koji se nazivaju „APIS“ su putnicima do sada bili potrebni za putovanja ka severnoj Americi (SAD i Kanada) a po Jatu od 1. jula su neophodni i za putovanja ka Nemačkoj za koju nam inače nisu potrebne vize.
U razgovoru sa nemačkim konzulatom u Beogradu saznali smo da nije došlo ni do kakvih promena imigracione politike za građane Srbije sa urednim biometrijskim pasošima.
Za njih važi bezvizni režim i njihov ulazak u Nemačku podleže samo standardnim pograničnim procedurama. U konzulatu nemaju informacije o potrebi unosa APIS podataka u rezervaciju i kako nam je rečeno smatraju da se radi samo o Jatovoj proceduri a ne i o zvaničnoj nemačkoj imigracionoj politici.

Help centar nemačke aviokompanije Lufthansa nam je takođe potvrdio da u ovoj aviokompaniji nisu obavešteni o bilo kakvim promenama prilikom rezervacija karata za destinacije u Nemačkoj i da oni APIS podatke od svojih putnika ne traže.
Medija centar Jat Airways-a nam je potvrdio da je informacija o novoj APIS proceduri prosleđena avioagentima nakon zvaničnog dopisa nemačkih imigracionih vlasti koje su ove podatke zahtevali u rezervacijama. Prilikom dodatne provere ove informacije kolege iz medija centra su saznale da je informaciju prosledila nemačka pogranična policija.
Nakon svih dobijenih informacija od Jat Airways-a, Lufthanse, nemačkog konzulata i avioagenata ostaje prilično nejasno zašto su ovi podaci traženi samo od putnika koji u Nemačku putuju Jat Airways-om kao i to zašto su traženi dodatni podaci u rezervacijama kada pogranična policija nema pristup rezervacionim sistemima. Na osnovu čega će se vršiti provera unetih podataka ali i zašto je takav unos uopšte potreban ako putnik bez pasoša u kome se svakako nalaze isti ti podaci ne može ni ući u stranu zemlju, u ovom slučaju Nemačku?
Zbog ove tehničke promene u procedurama rezervisanja i kupovine aviokarata kod putnika i avioagenata ostaje bojazan da je nemačka imigraciona politika prema vlasnicima srpskih pasoša promenjena i pooštrena. Iako osim Jatovog obaveštenja ne postoji ni jedan drugi materijalni dokaz da je došlo do promene bojazan svakako ostaje.
Bilo koja da je pozadina ove informacije putnici koji nameravaju da kupe aviokarte ka Nemačkim gradovima treba da sa sobom ponesu i pasoš ili da tražene podatke pažljivo ili na vreme dostave svom avioagentu.