Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" je pustio u promet prva dva autobuska gejta (izlaza za ukrcavanje/iskrcavanje) u petak, 21. februara nakon što je Direktorat civilnog vazduhoplovstva izvršio proveru usklađenosti sa najvišim međunarodnim bezbednosnim standardima.

Dva nova gejta preko kojih će putnici autobusima biti prebacivani do aviona se nalaze ispod gejta A4 te su dobili oznake A4a i A4b. Oni su završeni u predviđenom roku i pušteni su u rad odmah po dobijanju dozvole.

Rekordan početak godine na aerodromu
Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" počeo je ovu godinu izvanrednim rastom. U januaru je registrovano 270.784 putnika što je bio rast od 29 posto u odnosu na isti mesec 2013.

Kako nezvanično saznajemo u rast u februaru će biti još veći nego januarski. Ovaj mesec koji je inače najslabiji u godini i koji jedini ima ispod 200 hiljada putnika će tako ove godine po prvi put preskočiti tu granicu.

Ove gejtove na aerodromu koriste za prevoz putnika do aviona koji se nalaze parkirani na parking pozicijima koje su udaljene od terminala i/ili koje nemaju vezu sa terminalnom zgradom preko aviomostova. Od prvog dana novi se gejtovi koriste za ukrcavanje putnika na letove Wizz Aira.

Zbog ušteda lowcost aviokompanije često ne koriste sve aerodromske usluge koje su im na raspolaganju već prave izbor i koriste samo one najneophodnije i najjeftinije.

Zbog toga se i izbegava korišćenje aviomostova već se putnici do terminala prevoze specijalnim aerodromskim autobusima koji se kreću po aerodromskoj platformi.

Beogradski aerodrom od decembra 2009. poseduje i najmodernije autobuse velikog kapaciteta za prevoz putnika marke "Cobus 3000" koji će ubuduće putnike prevoziti od gejtova A4a i A4b do aviona. Putnici će se u avione ukrcavati preko stepenica.

Na aerodromu planiraju još ovakvih gejtova pošto za njima postoji velika potreba. Oni će se kao i prva dva nalaziti u prizemlju aerodromske zgrade kako bi putnici imali direktan pristup do autobusa. Navodno su u planu novi gejtovi u jednom delu C hola kao i u delu A hola koji tek treba da bude rekonstruisan.

Na aerodromu je u toku rekonstrukcija i proširenje tranzitne zone koja se obavlja po fazama. U toku su radovi na C pristanišnom holu i to je deo druge faze koja se do sada odvija po planu. Kako smo saznali na aerodromu, radovi su detaljno planirani i organizovani tako da bude što manje ometanja redovnog saobraćaja. Tek po završetku druge faze, koji je planiran tokom proleća ove godine, krenuće se sa radovima na trećoj fazi koja podrazumeva sređivanje A pristanišnog hola od A6 do A10 gejtova. 

Sve vreme radova na aerodromu njegov kapacitet nije narušen, a izgradnjom dva dodatna autobuska gejta kapacitet je dodatno povećan. Avioni koji i do sada nisu koristili aviomostove poput Wizz Airovih ili Easyjetovih morali su zauzmu klasične gejtove jer je jedini način da se putnici uvedu u terminal bio preko aviomosta bio on nakačen na avion ili ne. Drugog ulaza u terminal za putnike sa tranzitne strane nije bilo. Zato bi se putnici iz aviona izvodili na platformu pa bi se onda spoljnim stepenicama penjali u most preko koga bi ulazili u terminal.

Novi gejtovi su preko potrebni za udaljene parking pozicije koje se nalaze na tzv. B platformi, koja je preko puta terminala kao i na nedavno produženoj C plartoftmi koja je dobila nove četiri parking pozicije za avione.