U Vladi Srbije je u petak 26. oktobra održan sastanak o tehničkim i operativnim detaljima u vezi sa aktivnostima na ustupanju kontrole letenja nad vazdušnim prostorom Bosne i Hercegovine tamošnjoj Kontroli letenja.

Sastanku su prisustvovali ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Nebojša Starčević, direktor SMATSA-a Nikola Stankov i državni sekretar Miodrag Poledica sa srpske strane i ministrar za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine Damir Hadžićem, i rektor BHDCA (Direktorat civilnog vazduhoplovstva BiH) Đorđe Ratkovac i Šemsudin Hadžić savetnik ministra za transport sa bosanskohercegovačke strane.

Posle serije pripremnih sastanaka na nivou Direktorata civilnog vazduhoplovstva i SMATSA, BHDCA i konkretnih koraka koji su do sada učinjeni na operacionalizaciji ovog veoma komplikovanog i zahtevnog projekta, na sastanku je razmatran čitav set neohpodnih mera koje je potrebno učiniti kako bi se zadovoljili strogi evropski propisi, kada je reč o poštovanju bezbedonosti, redovnosti, tačnosti u vazdušnom saobraćaju, kao i kvaliteta kadrova koji su se za ovaj posao školovali u tehničkom centru u Vršcu, a na osnovu ugovora potpisanog 2006. godine.

Očekuje se da do 2014. bude završen višegodišnji proces potpunog preuzimanja kontrole letenja nad vazdušnim prostorom Bosne i Hercegovine. Budući BiH kontrolori letenja, njih 17, uspešno su završili veoma zahtevno školovanje u SMATSA što je i bio povod za organizaciju ovog sastanka.

Saradnja u oblasti vazduhoplovstva između Srbije i Bosne i Hercegovine ocenjena je kao "visoko profesionalna i seriozna".