Tokom juna nemačka vlada je otkrila planove da uvede novu taksu u aviosaobraćaju. „Planirana taksa trebalo bi da dopuni nemački budžet“, istakla je svoje namere kancelarka Angela Merkel tokom juna. U istom trenutku stigle su veoma oštre i ljutite reakcije svih nemačkih aviokompanija. Portparol nemačke nacionalne aviokompanije Lufthanse Peter Šnekenlajtner izjavio je tim povodom da ova kompanija „u potpunosti odbacuje ovu taksu“.
Nova taksa u Nemačkoj uvedena je 4. septembra a primenjivaće se od 1. januara 2011. na sve letove koji polaze sa bilo kog nemačkog aerodroma. Nova taksa sa oznakom „OY“ već je uneta u rezervacione sisteme. Taksa će se primenjivati samo na one segmente putovanja koji počinju u Nemačkoj.
Iznos ove takse zavisi od dužine leta. Za kratkolinijski saobraćaj (do 2.500 km) naplaćivaće se 8 evra. U ovu kategoriju spadaju letovi iz Nemačke ka svim evropskim destinacijama, Rusiji, Maroku i Tunisu. U srednjelinijskom saobraćaju (od 2.500 km do 6.000 km) taksa će biti naplaćivana u iznosu od 25 evra. U ovoj kategoriji su Bliski Istok, Egipat i severna polovina afričkog kontinenta. Najveće poskupljenje će pretrpeti interkontinentalni dugolinijski letovi (preko 6.000 km) kojima će na postojeće takse biti dodat i iznos od 45 evra.
Transferni putnici neće plaćati ovu taksu samo ukoliko je njihovo čekanje na nemačkom tranzitnom aerodromu manje od 12 časova za putovanja u kratkolinijskom saobraćaju (Evropa) ili 24 časa za putovanja u srednje i dugolinijskom saobraćaju.
Putnici iz Srbije platiće 8 evra više samo kada lete iz Nemačke ka Srbiji.
Ukoliko koriste nemačke aerodrome za tranzit neće platiti ovu taksu ako transfer obave u predviđenom roku (12 sati ka Evropskim destinacijama i 24 sata ka ostalim destinacijama).
U nemačkom unutrašnjem saobraćaju platiće se za svaki pravac po 8 evra uvećano za 19% na ime poreza (VAT).
Ove takse su uključene u ukupan iznos koji putnici plaćaju prilikom kupovine karte. Ne podležu pravilima tarife već se naplaćuju kao dodatne takse zbirno sa aerodromskim taksama i svim ostalim doplatama.
Za više informacija o taksama koje plaćamo prilikom kupovine aviokarata čitajte u našem tekstu: Sve takse koje plaćamo.