Međunarodna organizacija za vazdušni saobraćaj – IATA, je donela rezoluciju 302, koja se odnosi na pravila prevoza prtljaga u slučaju kada se putovanje sastoji od letova više aviokompanija. Pravila se primenjuju od 1. aprila 2011. i odnose se na sve karte koje se od tog datuma izdaju.

U saopštenju IATA-e ističe se da se dosta aviokompanija odlučilo da uvede neka svoja posebna pravila u prevoz putničkog prtljaga i da je to često unosilo zabune među putnicima. Nova pravila imaće uticaja samo na mali broj putnika.

IATA je svet podelila u tri zone: T1, T2 i T3 a svaka zona je podeljena na podzone. Na osnovu saobraćaja između zona određivaće se "najvažniji avioprevoznik".

Prva zona je "američka" (T1). U njoj se nalazi cela Amerika podeljana na četiri podzone: severnomameričku (Kanada, SAD, Meksiko), centralnoameričku (sve zemlje centralne Amerike osim Meksika i karipskih zemalja), karipsku (zemlje Kariba) i južnoameričku (cela Južna Amerika).

Druga zona je Evroafrička (T2). Podeljena je na tri podzone: evropsku koju čine pored Evrope i evropski deo Rusije, kavkaski region, Turska, Tunis, Alžir i Maroko. Druga podzona je bliskoistočna i čine je Bliski Istok, Arabijsko poluostrvo, Iran, Egipat i Sudan. Treća podzona je afrička (ostatak Afrike).

Treća zona je Azijsko-pacifička (T3) i sastoji se od: južne Azije (Indija, Pakistan, Afganistan, Nepal i Bangladeš), od japansko-korejske zone, australijsko-pacifičke četvrte zone u kojoj su i azijski deo Rusije, Kina i Indonezija.

Nova Rezolucija 302, jasno utvrđuje pravila po kojima će se prtljag putnika prevoziti na onim letovima koje obavlja više aviokompanija. U takvim slučajevima pored odrednica stvarnog i komercijalnog avioprevoznika uvodi se i nova odrednica – najznačajnijeg avioprevoznika (MSC, od engleskog Most Significant Carrier). Komercijalni avioprevoznik je ona aviokompanija koja je izdala kartu na svom dokumentu i prodala je po svojoj ceni, stvarni avioprevoznik je ona kompanija koja obavlja let dok je najvažniji prevoznik onaj čija će se pravila o prevozu prtljaga primenjivati ukoliko postoji bilo kakva nedoumica. Sve aviokompanije su počele da primenjuju ova pravila i svi avioagenti su upoznati sa novim načinom određivanja pravila za prevoz prtljaga. Ona su takođe integrisana u rezervacione sisteme tako da će se automatski pojaviti prilikom kupovine karte. Za putnike su ove promene značajne samo ukoliko imaju komplikovane letove i netipičan prtljag koji treba prevoziti. U tom slučaju treba da se pre kupovine karte dobro informišu kod svog agenta koja pravila će se primenjivati, kako bi mogli na vreme da se pripreme za put.

Iako pravila nemaju nekog direktonog značaja za putnike, predstavljaju revolucionarni korak u aviosaobraćaju zato što usmeravaju ovu delatnost ka jedinstvenim pravilima čime se postiže jednostavnost putovanja i bolje razumevanje putnika za same procedure i pravila.

Nova rezolucija skoro da gubi na značaju kada se zna da je većina aviokompanija tokom prošle godine počela sa primenom jedinstvenog koncepta za prevoz prtljaga poznatog pod nazivom "komadni koncept". Skoro sve kompanije sada, zahvaljujući ovakvom konceptu imaju ista pravila za prtljag a jedina razlika može biti oko nekih nestandardnih dimenzija i specijalnog prtljaga kao i u visini doplata.