Evropska unija je uvela nova pravila za prelazak šengenske granice državljanima zemalja koje su izvan Evropske unije.

Nova pravila su uvedena 26. juna 2013. godine (EU 610/2013) i predstavljaju modifikaciju pravila koja su važila ranije (EU 562/2006).

Nova pravila su stupila na snagu od 19. jula 2013, a odnose se na važnost pasoša neevropskih (EU) državljana.

Svi koji od tog dana ulaze u zonu Šenegena moraju da imaju pasoš koji je validan najmanje tri meseca nakon planiranog datuma povratka iz zemalja Šengena. Pasoš takođe ne sme da bude stariji od 10 godina.

Nova pravila se primenjuju i za ulazak u tri zemlje EU koje su kandidati za ulazak u Šengensku zonu (Bugarska, Hrvatska i Rumunija). Na državljane Irske i Velike Britanije neće biti primenjivana nova pravila.