Formiran je novi studijski program na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu koji će se zvati vazduhoplovno inženjerstvo.

Po novom studijskom programu će se školovati saobraćajni piloti – inženjeri vazdušnog saobraćaja i kontrolori letenja – inženjeri vazdušnog saobraćaja tokom osnovnih strukovnih studija sa trajanjem od tri godine.

Program je pokrenut na zajedničku inicijativu Saobraćajnog fakultate i SMATSA Vazduhoplovne akademije, koje će zajedno učestvovati u školovanju i obuci studenata.

Po završetku školovanja studenti će imati 180 ESPB bodova i dobijaće dve diplome, jednu od fakulteta, a drugu od SMATSA Vazduhoplovne akademije, koja posluje u sklopu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore.

Prema planu nastave, na početku strukovnih studija za pilote, predviđa se prvi deo školovanja u Vršcu gde SMATSA ima svoj aerodrom i Akademiju, dok će nastavak i kraj školovanja biti realizovan na Odseku za vazdušni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

Piloti koji su ranijih godina završili ATP (A) integrisanu obuku u Vršcu kao i kontrolori letenja sa važećim dozvolama mogu se upisati na novi studijski program i to direktno u treću godinu studija.

Budući kontrolori letenja studiraće na Saobraćajnom fakultetu i u školskom centru SMATSA u Beogradu, koji je za te namene kupio 2D/3D simulator letenja najnovije generacije.

Novi studijski program je prijavljen Unverzitetu u Beogradu i očekuje se uskoro da počne njegova akreditacija.