Aerodrom „Nikola Tesla“ doneo je odluku o izmeni cenovnika aerodromskih usluga, kojom se za 7% snižavaju naknade za sletanje koje se naplaćuju avio-kompanijama. Ovo je drugi put ove godine da pojeftinjuju osnovne usluge Aerodroma, a odluka se odnosi na sve tipove i kategorije aviona.

Novi cenovnik će se primenjivati od 01. septembra ove godine.

Ovim potezom doprineće se nastavljanju izuzetnog povećanja obima saobraćaja i otvaranju novih linija, a beogradski aerodrom učiniti još atraktivnijim i avio-kompanijama i putnicima.

U poslednjih 12 uzastopnih meseci Aerodrom „Nikola Tesla“ beleži veći procentualni rast broja putnika od aerodroma u Zagrebu, Ljubljani, Beču, Budimpešti, Temišvaru, Bukureštu i Sofiji.

Tabela: Porast broja putnika u procentima na aerodromima u regionu

  2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011
  jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun
Beograd 14.3 19.4 20.0 19.7 24.4 19.1 14.2 19.2 12.8 38.9 19.7 16.8
Zagreb 3.6 4.4 7.7 7.3 4.8 5.8 10.7 10.9 10.8 35.4 17.8 14.5
Temišvar 3.5 8.5 14.5 12.7 13.1 15.4 10.7 5.6 1.3 / / /
Sofija 11.7 8.5 9.6 13.6 7.8 1.7 1.5 4.2 3.4 26.7 11.2 5.9
Budimpešta 3.1 2.3 2.0 0.9 3.3 1.2 6.1 7.4 8.9 35.4 8.3 6.3
Beč 11.3 13.0 13.8 11.4 12.1 8.7 6.7 5.1 4.9 23.6 6.5 5.7
Bukurešt 9.8 10.2 10.9 12.5 10.2 2.3 1.5 5.2 -3.1      

Izvor: anna.aero