Pod pokroviteljstvom Veća za regionalnu saradnju (RCC) i crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo u Sarajevu je 29. aprila potpisano Pismo o namerama o "Inicijativi za formiranje zone zajedničkog pružanja usluga u jugoistočnoj Evropi".

Potpisivanju su prisustvovali predstavnici nacionalnih agencija za civilno vazduhoplovstvo i organizacija koje pružaju usluge vazduhoplovne navigacije, njih deset ukupno iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, teritorije Kosova i Metohije i Mađarske.

Na dvodnevnom seminaru koji je održan u Budimpešti početkom aprila, mađarska organizacija za kontrolu letenja Hungarocontrol je okupila sve ove predstavnike iz regiona jugoistočne Evrope kako bi im pomogla u prilagođavanju evropskim normama koje su predviđene projektom Jedinstvenog evropskog neba (SES – Single European Sky).

Direktor sektora u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Zoran Đuranović je u izjavi za medije istakao da je ova incijativa organizovana sa namerom da se objedine regionalne snage, koje nisu male, ali jesu razbijene.

"Tako razbijeni vrlo često upadamo u greške i ne uspevamo da uspostavimo službe koje bismo morali da uspostavimo. Incijativa treba da bude pomoć, ne institucionalni oblik organizovanja, već saradnja i pomoć", kazao je Đuranović, dodavši da je zadatak inicijative struka, a ne politika.

"Mi smo po pitanju standarda u regionu sjajni. Naše službe funkcionišu izvanredno i nemamo ozbiljnih problema sa sigurnošću. Možemo biti uzor svima po tom pitanju. Ali mi grešimo i gubimo vreme po pristupu stvarima i umesto da problem rešimo za dve, mi ga rešavamo za deset godina", ukazao je Đuranović.

Strateški savetnik u kompaniji Hungarocontrol Zoltan Gati je istakao da je regionalna saradnja ključna stvar u Evropi i dodao da su Mađarska i Hungarocontrol veoma zadovoljni što su uključeni u Inicijativu.

Ova organizacija je inače dobila kontrolu nad gornjim vazdušnim prostorom iznad Kosova i Metohije. Ovaj prostor je trenutno zona zabranjenog leta, tako da avioni zaobilaze KiM, ali kada NATO bude predao kontrolu gornjeg neba mađarskoj službi onda će saobraćaj moći nesmetano da se odvija i preko ove teritorije. Srbija nema kontrolu nad gornjim nebom prema Kumanovskom sporazumu iz 1999. godine.

Kontrolu letenja na našem prostoru obavlja SMATSA koja nadzire nebo iznad Srbije (bez Kosova i Metohije), iznad Crne Gore, istočne Bosne i Hercegovine i jednog dela Južnog Jadrana. Ovaj prostor zajedno sa Makedonijom je jedini koji na mapi Eurocontrol-a nije deo nekog od funkcionalnih vazduhoplovnih blokova (FAB) u Evropi.

Bosna i Hercegovina, iako nema sopstvenu kontrolu letenja vodi pregovore o pristupanju FAB-u Centralne Evrope (FAB CE) u kome su još i Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Austrija, Češka i Slovačka. Bugarska i Rumunija su formirale sopstveni FAB Dunav. Albanija pripada FAB-u Blue Med u kome su još i Italija, Grčka, Kipar, Malta, Tunis, Egipat, Jordan i Liban.