Ako ste ikada imali moralnu dilemu kada letite, a u vezi sa uticajem aviona na životnu sredinu imamo lepu vest za vas.

Letenje manje šteti životnoj sredini nego vožnja automobilom, tvrdi američki naučnik Majkl Sivak sa Univerziteta u Mičigenu.

Prema podacima koje je Sivak izneo letenje zahteva manje energije po osobi, po milji pređenog puta, nego vožnja automobilom, ali nije uvek tako bilo.

Mišljenje da su avioni veoma štetni po životnu sredinu zbog velike potrošnje energije ima utemeljenje u podacima ali samo do 2000. godine. Od tada je došlo do preokreta.

Sivak je upoređivao dva načina putovanja u poslednjih 40 godina. Obračunata je ukupna energija koja je potrebna da se jedan putnik prebaci jednu milju. U obračun je ušla i energija koju automobil potroši na klimu tokom putovanja ili koju avion potroši na održavanje oređenog vazdušnog pritiska u putničkoj kabini. Upoređeni su podaci za ukupan broj putnika u domaćem aviosaobraćaju sa prosečnim brojem putnika po automobilu, a u obzir su ušli samo privatni automobili.

Prema dobijenim rezultatima za životnu sredinu bi bilo mnogo bolje kada bismo teoretski mogli da odletimo do svoje kancelarije pet milja udaljene nego da se do tamo odvezemo automobilom. Prednost aviona u odnosu na automobil još više dolazi do izražaja kod dužih putovanja, gde realno i postoji mogućnost izbora između dva načina prevoza.

Jedan od najzanimljivijih rezultata ovog istraživanja je i činjenica da su avioni u poslednjih četrdeset godina značajno popravili svoje performanse i na impresivan način smanjili negativan uticaj na životnu sredinu, a da su poboljšanja automobila značajno manjeg obima.

Naučnik sa pravom postavlja pitanje zašto je to tako, zašto je automobilska industrija malo napredovala u tom pravcu.

On, ipak, daje i opravdanje automobilskoj industriji i tvrdi da je letenje efikasnije zato što se avioni koriste na drugačiji način. Putnički kapacitet aviona je veliki, a oni obično i lete značajno popunjeni sa veoma malim brojem praznih mesta, dok se automobili veoma često koriste samo za jednu osobu što drastično podiže količinu potrošene energije po osobi po milji. Sedamdesetih godina prošlog veka je prosečan broj putnika u automobilu bio 2,0, a danas je spao na 1,38.

Istraživanje na kraju postavlja jedno pitanje u ovom automobilsko-avionskom duelu: ako avioindustrija toliko razmišlja o poboljšanju energetske efikasnosti aviona zašto se tako ne razmišlja i u automobilskoj industriji?