"Ministarstvo saobraćaja traži načine da odbije zahtev EasyJet-a za uspostavljanjem letova od Milana do Beograda", potvrdio je za Aviokarta.net Milutin Popović, nedavno postavljeni pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja Vlade Srbije.

Popović je negirao naše navode da je Ministarstvo već odbilo da izda saglasnost, ali da je predmet vraćen na dodatno razmatranje. On tvrdi da je procedura još uvek u toku i da će se u narednih pet-šest dana znati konačna odluka.

Popović smatra da je zahtev EasyJeta nekorektan pošto se zahtevaju letovu u istim danima kada na toj liniji leti i naš nacionalni avioprevoznik Jat Airways. On nam je rekao da EasyJet još nije odbijen i da im je upućena molba da promene zahtev tako što će postići dogovor sa Jat Airwaysom.

"Zar ne bi bilo bolje da EasyJet leti onda kada ne leti Jat, pa da putnici imaju više mogućnosti", kaže Popović.

U Ministarstvu se trenutno sa pravne osnove razmatra šta je moguće učiniti. Iako je Srbije potpisnica ECAA sporazuma o zajedničkom vazduhoplovnom području koji pokriva svih sedam saobraćajnih sloboda, ovaj Sporazum još uvek nije na snazi pošto ga nisu ratifikovale tri države: Grčka, Belgija i Danska.

Popović smatra da Srbija nije u obavezi da postupa prema ovom sporazumu i da je odluka ranijih vlasti da izdaje dozvole svakoj evropskoj aviokompaniji u suprotnosti sa namerom sadašnje Vlade da zaštiti nacionalnog avioprevoznika.

………………………………..
Foto: Milutin Popović na Panelu o strategiji razvoja vazdušnog saobraćaja u Srbiji

 

On je rekao i da su dozvole izdate Wizz Airu nelegalne i da to nema nigde u svetu. "Kako je moguće da jedna strana aviokompanija leti do 14 destinacija iz Beograda", pita se Milutin Popović.

Ove njegove reči su kao preslikani stavovi iz saopštenja Samostalnog sindikata saobraćajnih pilota Srbije (SSSPS) u kojima se poziva na prestanak sa izdavanjem dozvola stranim aviokompanijama.

Međutim, prema istraživanju Aviokarta.net Sporazum o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području se u Srbiji primenjuje u skladu sa domaćim zakonom i međunarodnim obavezama. Kako je početkom prošle godine Direktorat civilnog vazduhoplovstva objasnio "srpskim pilotima" u odgovoru na jedno od njihovih saopštenja u Srbiji je na snazi tzv. administrativna primena ovog Sporazuma. Iako naši zakoni ne poznaju termin "administrativne primene" Direktorat navodi da je pravni osnov za administrativnu primenu Salcburška deklaracija potpisana u maju 2006. godine, preciznije tačka IV ove Deklaracije u kojoj se navodi da: "Ministri ili njihovi predstavnici ovim prepoznaju važnost toga da Sporazum o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području bude primenje što je pre moguće".

Zahvaljujući administrativnoj primeni sve zemlje potpisnice primenjuju sporazum i pre nego što on zvanično bude na snazi imajući u vidu da proces ratifikacije od strane 37 država može teći dosta sporo.

 

……………………………………………….
Mapa: Sve zemlje potpisnice Sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području

Na osnovu naše primene ovog Sporazuma Srbija osim obaveza da ne uskraćuje dozvole legalnim aviokompanijama iz ECAA područja ima i brojne koristi. Država Srbija po tom osnovu aktivno i ravnopravno učestvuje u radu vazduhoplovnih institucija u strukturama Evropske unije, kao što su Evropska agencija za vazduhoplovnu sigurnost i Komitet Jedinstvenog neba. Takođe, po osnovu administrativne primene ECAA sporazuma, Srbiji je pružena i još uvek se pruža tehnička pomoć radi primene zakonodavstva EU u oblasti vazduhoplovstva.

Odbijanje zahteva EasyJeta poslalo bi strašno lošu poruku evropskim partnerima i to ne samo u oblasti vazduhoplovstva. To bi bila jasna poruka da Srbija odustaje od partnerskog odnosa sa Evropskom unijom. Ovakva odluka bi takođe izazvala i burne reakcije samog avioprevoznika pošto bi se onda on mogao pozvati na diskriminaciju s obzirom da su druge aviokompanija dobile dozvole prema pravilima ECAA sporazuma, a da se sada njemu to pravo uskraćuje.

Neshvatljivo je i insistiranje Vlade Srbije i Ministarstva saobraćaja na bezrezervnoj podršci Jat Airwaysu koji je samo u prošloj godini napravio 32 miliona evra operativnog gubitka, kao i njihova težnja za uspostavljanjem monopola na tržištu kako bi se jedan takav gubitaš koji guta novac iz budžeta i džepova poreskih obveznika zaštitio od zdrave konkurencije. Još teže je shvatiti da su interesi putnika i građana u Srbiji na poslednjem mestu i da o njihovom pravu na konkurentno tržište, na mogućnost izbora, na niže cene i na bolji kvalitet usluga niko u sadašnjoj vlasti ne misli.