Srbija uspešno sprovodi program Jedinstvenog evropskog neba (Single European Sky- SES), ocenila je Evropska komisija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA).

Prema najnovijem izveštaju EASA, Srbija uspešno sprovodi ovaj izuzetno važan evropski projekat, u skladu sa evropskom vazduhoplovnom regulativom u oblasti vazdušne plovidbe, navedeno je u saopštenju Direktorata civilnog vazduhoplovstva, koji je nadležan za njegovo sprovođenje.

Izveštaj je baziran na podacima standardizacionih EASA inspekcija sprovedenih u 22 zemlje Evrope od 2012. do 2014. godine. U ovom periodu, timovi vazduhoplovnih eksperata Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja obavili su detaljne standardizacione inspekcije u oblasti vazdušne plovidbe, s posebnim akcentom na: sertifikaciju pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi, kvalifikacije i obuku osoblja vazduhoplovnih vlasti, centre za obuku i licenciranje kontrolora letenja i sistem nadzora u oblasti vazdušne plovidbe.

Program Jedinstvenog evropskog neba inicirala je Evropska komisija 2000. godine sa ciljem povećanja bezbednosti i efikasnosti vazdušnog saobraćaja u Evropi, smanjenja kašnjenja racionalnijim korišćenjem vazdušnog prostora i aerodromskih resursa, poboljšanja usluge i smanjenje troškova prevoza putnika i veće integracija vojnih sistema u evropski sistem upravljanja vazdušnim prostorom.