Srbija poseduje jedno od najstarijih preduzeća za tehničko održavanje aviona na svetu – Jat Tehniku.

Ovo vazduhoplovno preduzeće je nastalo kao tehnički servis aviokompanije Aeroput još 1927, da bi posle toga postala deo Jugoslovenskog aerotransporta (JAT), kasnije Jat Airwaysa.

Iz ovog preduzeća je izdvojena 2005. u zasebno preduzeće, koje od tada  radi sve na tehničkom usavršavanju i proširenju spiska poslova koje obavlja kako bi privukla i nove klijente.

"Tehnika je izrasla iz tehničkog servisa jugoslovenskog aerotransporta i stasavala je zajedno sa njim. U trenutku kad smo izdvojeni iz sistema Jat Airwaysa praktično smo dobili odrešene ruke da tražimo poslove i mimo aviokomapanije iz koje smo proistekli. Nismo bili više trenirani samo da održavamo flotu koja je bila u sastavu tadašnjeg Jata već smo mogli da krenemo i na osvajanje drugih tipova aviona koji se koriste u okruženju i u svetu, drugim rečima mogli smo da krenemo u naš sopstveni razvoj. S te strane je to dobra stvar za Jat Tehniku", rekao je za Aviokarta.net Srđan Mišković, direktor ovog preduzeća.

Jat Tehnika je nedavno dobila potpuni sertifikat za održavanje Airbusovih aviona iz familije A320, koja obuhvata uskotrupne avione A318, A319, A320 i A321.
 

 

………………………………..
Foto: Srđan Mišković, direktor Jat Tehnike
 

U razgovoru za Aviokarta.net Mišković nam otkriva da je sledeći korak ovog preduzeća njegovo osposobljavanje za održavanje širokotupnih aviona.

"Veliki hangar je napravljen za prijem dva džambo džeta (Boeing 747). Tu su čak tri 'desetke' (DC-10) mogle unutra u isto vreme da se rade. Imamo prostor za širokotrupne avione,  imamo i ljude koji to mogu da rade. Ono što nam sada treba je specijalni alat, nešto treninga i sertifikat na kraju. U sinergiji sa nekim iz inostranstva bi mogli da radimo i to", kaže Mišković.

Jat Tehnika je već počela ozbiljne razgovore sa jednom partnerskom aviokompanijom iz inostranstva koja je zainteresovana za zajedničko ulaganje kako bi kod nas mogla da servisira svoje džambo džetove.

Mišković tvrdi da bi uz pomoć sa strane Jat Tehnika vrlo brzo mogla da počne sa održavanjem velikih širokotrupnih aviona u svom velikom hangaru, koji je nedavno kompletno završen nakon čega je dobio i dozvolu za rad.


Foto: Novi hangar Jat Tehnike koji može da primi i širokotrupne avione.

U Jat Tehnici se intenzivno radi i na mnogim drugim investicionim projektima, a osim osposobljavanja za rad na Airbusovoj familiji, završetka novog hangara radi se i na unapređenju motorske radionice, u planu je i izgradnja moderne farbarnice kao i još jednog hangara.

Direktor Jat Tehnike smatra da ipak za sve ove projekte treba da imaju partnere i da to sami ne mogu ostvariti. "Mi poslujemo profitabilno, ali je taj naš profit nedovoljan da samostalno ulažemo u kapitalne projekte. Sa njim možemo da radimo nabavku alata i opreme, ali ne i da realizujemo neke od velikih ideja koje imamo".

O tome koji su sve planovi Jat Tehnike, kako se ovo preduzeće snalazi u novonastaloj situaciji kada je najvažniji klijent Air Serbia formirala sopstvenu tehničku službu za lako linijsko održavanje i kakva je budućnost ovog preduzeća koje je jedna od ključnih karika u srpskom vazduhoplovnom lancu, čitajte u intervju sa Srđanom Miškovićem, koji smo pripremili i koji ćemo objaviti ove nedelje.