Oblast vazdušnog saobraćaja u Srbiji je godinama u samom vrhu prema stepenu usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije i sa međunarodnim standardima.

Novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koji je Skupština Srbije usvojila 21. maja, usvojena je preporučena praksa i vazduhoplovni standardi Evropske komisije i američkih saveznih vazduhoplovnih vlasti (FAA).

Prema izmenjenom Zakonu, koji će biti na snazi od 30. maja 2015. godine ojačana je uloga Direktorata civilnog vazduhoplovstva kao nezavisnog regulatornog tela i smanjen je potencijalni politički uticaj na ovaj organ.

Direktorat će u roku od tri meseca od stupanja na snagu izmena zakona morati da formira novi upravni odbor, pošto ubuduće u njemu više neće moći da čine ministri kao do sada.

Komitet za bezbednost

Najvažnija izmena zakona se odnosi na formiranje Nacionalnog komiteta za bezbednost koji se osniva kao povremeno radno telo Vlade Srbije, sa zadatkom da usklađuje delovanje organa, organizacija i vazduhoplovnih subjekata koji su odgovorni za bezbednost u vazduhoplovstu i davanje preporuka kako da se bezbednost poboljša.

Propisano je da  komitet koordinira pripremu i izradu predloga nacionalnog programa bezbednosti u vazduhoplovstvu, kao i da sastav i način rada tog organa propisuje Vlada Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

Promene za čarter saobraćaj

Prema izmenjenom zakonu aviosaobraćaj se deli na redovan i vanredan, pa tako nestaje odrednica čarter saobraćaj kakva je postojala ranije. Ubuduće će svaka serija letova koja je toliko učestala i prepoznatljiva kao sistematična serija letova biti smatrana redovnim saobraćajem. Prema tome i dosadašnji čarter saobraćaj prema letnjim destinacijama kakav je poznat kod nas će biti smatran redovnim saobraćajem. Jedino će povremeni (ad-hoc) letovi biti smatrani vanrednim saobraćajem.

Izdavanje dozvola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva će ubuduće imati isključivo pravo izdavanja dozvola za obavljanje redovnog i vanrednog saobraćaja i za to neće morati da traži saglasnost ministarstva kako je do sada to bio slučaj i čest izvor problema, posebno u čarter saobraćaju. Direktorat će biti obavezan da donese poseban pravilnik prema kome će se upravljati prilikom izdavanju dozvola.