Prošle nedelje je delegacija američkih vazduhoplovnih vlasti (FAA – Federal Aviation Administration) završila preliminarnu proveru srpske vazduhoplovne regulative u cilju prelaska naše zemlje na listu zemalja prve kategorije iz kojih može da se obavlja redovan saobraćaj prema SAD.

Srbija je uspešno prošla ovaj prvi odit, smatra pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj Milutin Popović. On je izjavio da je američka delegacija bila veoma zadovoljna i da je Srbiju svrstala među prve četiri zemlje koje je obišla.

"Već sada praktično možemo da dospemo u kategoriju 1. Do jula treba da nas poseti još jedna delegacija, kada će biti obavljena i finalna provera i mi očekujemo da će nakon toga iz Srbije biti moguće uspostavljati direktan saobraćaj prema SAD", rekao je Popović.

Naš izvor koji je blizak Direktoratu civilnog vazduhoplovstva nam je potvrdio da je američka delegacija bila prezadovoljna i da tokom provera nisu pronašli nijenu zamerku izuzev nedostatka nezavisne komisije za istraživanje nesreća u vazdušnom saobraćaju.

Ova komisija još uvek nije formirana, iako ju je ministar Mrkonjić obećavao još od početka svog mandata u prethodnoj vladi. Mrkonjić je još 11. novembra 2010. na Forumu o otvorenom nebu potvrdio da će u najskorije vreme biti formiran "Komitet za istraživanje avionskih nesreća".

Ovaj komitet (komisija, agencija) još uvek nije formiran i to je trenutno jedina prepreka da Srbija napusti kategoriju 2 američkih vazduhoplovnih vlasti u kojoj se nalaze države iz kojih obavljanje saobraćaja prema SAD nije moguće (Crna Gora, Bangladeš, Barbados, Belize, Obala Slonovače, DR Kongo, Gambija, Haiti, Honduras, Indonezija, Kiribati, Nauru, Nikaragva, Paragvaj, Filipini, Svazilend, Ukrajina, Urugvaj i Zimbabve).

Zamenik ministra Milutin Popović je na nedavno odžavnom panelu o strategiji razvoja vazdušnog saobraćaja u Srbiji potvrdio da se radi na što skorijem formiranju nezavisnog centra za istraživanja nesreća.

"Ovaj centar treba da se napravi kao nezavisno telo tako da će on biti vezan za predsednika Vlade, a ne za resorno ministarstvo ili bilo koju postojeću vazduhoplovnu organizaciju", rekao je Popović.
 

……………………………………………
Foto: Milutin Popović, pomoćnik ministra saobraćaja

On je dodao da formiranje ovog centra nije ušlo u budžet za ovu godinu, ali da se razgovara sa Ministarstvom finansija da se pronađe način i da se obezbede sredstva, "jer bez centra neće biti ni kategorije jedan".