Evropska komisija je 29. jula 2014. donela odluku da je državna pomoć koju je poljski avioprevoznik LOT primio u skladu sa njenim obavezujućim pravilnikom.

Ovom odlukom skinut je ogroman pritisak sa poljskog avioprevoznika kome je pod istragom bila državna pomoć u iznosu od 193,7 miliona evra primljena u raznim oblicima tokom nekoliko prethodnih godina koliko traje program restruktuiranja ove kompanije.

Evropska komisija je utvrdila da pomoć koju je LOT primio nije uticala na narušavanje konkurentnosti i da je zasnovana na realno postavljenom planu restruktuiranja kompanije kako bi se na duže staze postigla finansijsa samoodrživost LOT-a.

Plan LOT-a uključuje ukidanje nekoliko linija, smanjenje kapaciteta i fazno otpuštanje do 35 posto radnika na zemaljskom održavanju i u administraciji, bez otpuštanja pilota i kabinskog osoblja.

U okviru plana je i smanjenje operativnih troškova usled povlačenja starijih Boeingovih aviona 737 i 767 i uvođenje modernog i efikasnog Boeingovog Dreamlinera na interkontinentalne linije.

LOT je prošle godine prvi put ostvario profit u poslednjih pet godina.