Evropska unija je juče saopštila da će uvesti strože propise u vazdušnom saobraćaju kako bi osigurala fer konkurenciju i zaštitila svoje aviokompanije.

Komesar Evropske unije za saobraćaj Sim Kalas je izjavio da je Unija kasno shvatila da je evropska avijacija teško stradala u ekonomskoj krizi. "Hitno su potrebne promene i Evropa mora brzo reagovati i prilagoditi se kako bi ostavila probleme iza sebe", rekao je Kalas.

Evropska unija nije na vreme uočila ambicije svojih avioprevoznika kojima je već dugo neophodan kapital iz inostranstva. Prema Kalasovim rečima većina zemalja primenjuje kontrolu stranog vlasništva u svojim kompanijama. U SAD je ono ograničeno na 25%, a u Evropi na 49%, ali to sprečava avioprevoznike da dođu do novog kapitala i da ostvare konsolidaciju.

U aktuelne bilateralne ugovore između EU i drugih zemalja biće uključena klauzula o fer konkurenciji. On smatra da EU treba da postigne nove sporazume sa zemljama koje su od strateškog značaja za vazdušni saobraćaj kao što su: Kina, Rusija, Japan, Indija, zemlje Jugoistočne Azije i Persijskog zaliva.

U Uniji smatraju da se u domaće aerodrome ne ulaže dovoljno što takođe predstavlja veliko ograničenje za razvoj saobraćaja. Aerodromi su identifikovani kao usko grlo i potrebno je ukinuti brojna ograničenja za njihov razvoj kako bi se njihovi kapaciteti maksimalno mogli iskoristiti.

Nova strategija je osmah pozdravljena od evropske asocijacije aviokompanija (AEA).