Evropska agencija za bezbednost letenja (EASA) je izdala upozorenje aviokompanijama i nacionalnim direktoratima o postojanju značajnog rizika po civilne avione koji koriste egipatski vazdušni prostor.

"Usled porasta pobunjeničkih aktivnosti, aviokompanija treba da budu upozorene na rizik po bezbednost letenja u regionu severnog Sinajskog poluostrva", navedeno je u zvaničnom saopštenju Agencije.

U ovom regionu je moguće korišćenje pešadijskog naoružanja, ručnih protivtenkovskih granata, minobacača i prenosnih raketa zemlja-vazduh. Smatra se da ova pretnja predstavlja značajan rizik za prelete preko ovog područja na visini od 26000 stopa (oko 8000m) ili ispod toga.

EASA nije izdala nikakve obavezujuće preporuke, ali je u ovoj agenciji navedeno da bi aviokompanije trebalo da uzmu u obzir ove informacije kada budu planirale rute.

Preko 340 aviona iz evropskog regiona nadleće Sinajsko poluostrvo svakog dana.

Ilustracija: Područja u kojima su zabranjeni letovi (crveno) ili izdata upozorenja o postojanju rizika (narandžasto), (c) Washington Post