Češka nacionalna aviokomapnija ČSA-Czech Airlines poslovala je u minusu tokom 2011. godine, ostvarivši manjak tri puta veći nego godinu dana pre. Gubitak pre oporezivanja je iznosio 241,3 miliona čeških kruna što je tri puta više nego u 2010. kada je on iznosio 76,1 milion kruna.

ČSA se nalazi na sredini trogodišnjeg perioda restruktuiranja i uprkos ovako lošim rezultatima uprava kompanije vidi dobre naznake.

Prema tvrdnjama predstavnika kompanije najveći krivac za povećanje gubitka "je porast cene goriva za 40% kao i dospeće na naplatu rata za najam aviona".

U ČSA su tokom prošle godine uspešno izdvojili pojedina zavisna preduzeća u samostalne kompanije, smanjili su troškove zaposlenih za jednu trećinu, smanjili broj aviooperacija za oko 20% i reoirganizovali mrežu linija prema dugoročnom planu pozicioniranja između ruskog Istoka i evropskog Zapada.

U ČSA smatraju da je još uvek rano da sve preduzete mere restruktuiranja kompanije daju svoje pune rezultate.

ČSA ostao bez jednog aviona

Avion ATR-42, češke aviokompanije ČSA izgoreo je u požaru koji je 9. juna izbio u hangaru Czech Airlines Tehnike na praškom aerodromu. Avion je bio star sedam godina i pripadao je lizing kompaniji. Prema nezvaničnim informacijama šteta je totalna i avion će morati da bude rashodovan.