Czech Airlines – ČSA, češka aviokompanija koja leti na redovnoj liniji Beograd-Prag dva puta dnevno, uvodi od 1. decembra nova pravila za prevoz besplatnog prtljaga.

Prevoz prtljaga za putnike je besplatan ukoliko ispunjava veoma precizne i stroge standarde aviokompanije. Od 1. decembra 2010. pravila za prevoz besplatnog prtljaga su znatno pojednostavljena. ČSA prelazi sa primene težinskog (weight) koncepta na komadni (piece) koncept. To znači da će uz svaku kartu izdatu 1. decembra i kasnije biti dozvoljeno putnicima da predaju jedan kofer, maksimalne težine 23 kg i maksimalnih dimenzija u zbiru 158 cm. U biznis klasi je limit povećan na dva ovakva kofera. Ova pravila se odnose na sve letove ČSA. Silver, gold i platinum članovi frequent flyer programa OK Plus kao i nosioci Sky Team Elite i Elite Plus kartica mogu predati jedan dodatni kofer bez doplate.

U slučaju da je kofer teži od 23 kg koliko je propisano novim pravilima za besplatni prtljag naplaćivaće se penali za višak prtljaga. Kofer čija težina prelazi 32 kg ne može biti prihvaćen za prevoz unutar prtljažnika i moraju se predati kao kargo. Doplate za višak prtljaga iznose 130 evra po letu ka Americi i 100 evra po letu unutar Evrope. Putnici će za svako prekoračenje pa i ono najmanje plaćati ovu doplatu. Ako će imati više od 23 kg prtljaga savetuje im se da ga rasporede u dve manje torbe. Prva će biti bespatna a dodatnu torbu će platiti 55 evra za Evropu i 60 evra za Ameriku po pravcu. Penali za prtljag čije dimenzije odstupaju od maksimalno propisanih (158 cm u zbiru) biće naplaćeni u iznosu od 70 evra unutar Evrope i 175 evra za letove ka Americi. Koferi sa dimenzijama preko 203cm se mogu prevoziti samo kao kargo.