Sve aviokompanije koje lete do i od Evrope moraće da plaćaju ekološku taksu (dirty tax) počev od 1. januara 2012, odlučio je danas Evropski sud pravde. On je potvrdio odluku Evropske Unije koja obavezuje osim domaćih (evropskih) i sve druge aviokompanije koje lete od/do Evrope da učestvuju u programu trgovanja emisijom štetnih gasova.

Ovaj program (ETS – Emissions Trading Scheme) predviđa kupovinu unapred prava na određene količine štetnih gasova koje će biti emitovane u godišnjem periodu. Aviokompanije se tako obavezuju da redovno prate i evidentiraju sopstvenu emisiju štetnih gasova (ugljen-dioksida). Kompanije koje budu emitovale manje nego što su pretplatile imaće pravo da prodaju neiskorišćene kvote kompanijama kojima bude potrebno više. Na ovaj način se emiteri štetnih gasova štednjom stimulišu da smanjuju emisiju štetnih gasova.

Druge industrije su već uključene u ovakvu šemu trgovine, a aviokompanije iz EU će prvi put biti uključene od 1. januara naredne godine. Međutim, odluka da se u program trgovine uključe sve međunarodne aviokompanije koje lete od/do Evrope je prilično kontroverzna i izazvala je brojne reakcije iz celog sveta. Mnoge vanevropske države smatraju da program narušava njihov suverenitet i da bi kontrola emisije ugljen-dioksida trebalo da bude u nadležnosti međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) kako to nalaže Kjoto protokol iz 1997.

Aviokompanije iz Sjedinjenih država su se odmah po predlogu Evropske Unije izjasnile zajedničkim saopštenjem u kome smatraju da je odluka suprotna sa sporazumom o otvorenom nebu između SAD i Evrope. Američka državna sekretarka Hilari Klinton je izjavila kako će SAD na odgovorajući način odgovoriti Evropi ukoliko ove odluka bude stavljena na snagu.

Veliki protest EU uložila je i organizacija arapskih aviokompanija (AACO – Arab Air Carriers Organisation). Generalni sekretar ove organizacije Abdul Vahab Tefaha je izjavio da " jednostrane i regionalne inicijative, koje ignorišu granice nadležnosti, poput evropske šeme trgovanja emisijom štetnih gasova, neće doprineti uspešnom rešavanju problema zaštite životne sredine".

Evropski sud pravde je u potvrdi odluke o primeni sporne odredbe izjavio kako ona ne narušava međunarodno pravo niti sporazume o otvorenom nebu.