Kao moguću meru protiv odluke Evropske komisije da uslovi letenje do i od evropskih aerodroma pristupanjem ekološkom programu koji za cilj ima smanjenje emisije štetnih gasova, Rusija je najavila da će evropskim aviokompanijama ograničiti prelet preko Sibira.

Transibirska vazdušna ruta je najkraća između Evrope i Dalekog Istoka. Aviokompanije značajno štede koristeći ovu rutu preko Rusije, koja je do nedavno za njih bila zatvorena. Otvaranje transibirske rute je bio uslov koji je postavljen Rusiji da bi bila primljena u Svetsku trgovinsku organizaciju (WTO). Međutim sada Rusija, izazvana tvrdoglavim odbijanjem Evrope da ukine program za trgovanje kvotama za emisiju štetnih gasova (ETS) preti da će pokrenuti kontra-mere.

"Pozivamo Evropsku Uniju da učini bilo šta kako bi sprečila trgovinski rat", oštro je istakao Valerij Okulov, zamenik ruskog ministra saobraćaja. U Moskvi čak razmišljaju da uvedu zakonsku kaznu za svoje aviokompanije koje budu pristupile ETS programu.

Zajedno sa Rusijom, kao protivnici programa javljaju se i ostale zemlje koje smatraju da jedan region nema prava da nameće pravila celom svetu. Sjedinjene Američke Države, Kina, Brazil, Indija i Japan su organizovali nedavno sastanak u Moskvi na kome su razmatrane mere u borbi protiv evropskog programa. Tada je usvojena Moskovska deklaracija u kojoj je istaknuto jasno protivljenje evropskim "blokovskim" merama. Ovu deklaraciju je potpisalo do sada 23 države a u njoj se razmatraju i potencijalne kontra mere. Prema ideji protivnika evropskog programa ETS, moguće je da se evropskim aviokompanijama ograniče prava letenja, kao i da im se uvedu dodatne administrativne takse.

Evropa je još oštrije odgovorila na ova protivljenja. Komesarka za klimatska pitanja Evropske komisije Koni Hedegard je pitala protivnike: "Koje je vaše alternativno rešenje i šta konkretno imate da ponudite za zaštitu životne sredine".

Protivnici odluke evropske komisije će se ponovo sastati u Saudijskoj Arabiji ovog leta.

Odustajanje od Airbus-ovih aviona
Kako pišu kineski mediji, Hong Kong Air bi mogao odustati od kupovine 10 Airbus-ovih super-džambo aviona A380, pod pritiskom kineskih vlasti, koje nameravaju da uzvrate Evropi zbog odluke o uvođenju ETS programa. Hong Kong Air je regionalni prevoznik u vlasništvu velike kineske aviokompanije Hainan Airlines

Prema programu trgovanja emisijom štetnih gasova (emission trading scheme) aviokompanije koje lete od/do Evropske unije moraju da se uključe u razmenu kvota za emisiju štetnih gasova (ugljen-dioksid). Avioprevoznici treba da obezbede stručnu procenu količine emitovanih gasova u određenom periodu i na osnovu nje treba da kupe kvotu. Periodično će biti rađene provere i kontrole i kompanije moraju da pronađu i stručnjake koji će taj posao obavljati.

Na kraju određenog perioda će se "podvlačiti crta" i kompanije koje su emitovale više gasova od uplaćene kvote, moraće skupo da plate ovaj prekršaj i svoju lošu procenu. Da bi se stimulisale kompanije da manje emituju štetne gasove, omogućen je program trgovine kvotama za emisiju štetnih gasova, tako što bi kompanije koje procene da će manje emitovati gasova moći svoje viškove kvota da prodaju kompanijama koje pak procene da će im biti potrebno povećanje kvote. Osnovna ideja je da se kompanije stimulišu da smanje zagađenje i uticaj na životnu sredinu.

Protivnici ovakvog programa smatraju da on nema nikakvog efekta na globalnom nivou, i da je za smanjenje emisije štetnih gasova u avijaciji neophodan planetarni program. Takođe postoje i brojne kontroverze oko učešća aviona u zagađenju životne sredine. Iako mnogi smatraju da je njihovo učešće ogromno, brojna stručna istraživanja i merenja pokazuju da celokupan svetski aviosaobraćaj učestvuje samo sa 3% u ukupnoj emisiji štetnih gasova na Zemlji.