Air Serbia je od danas počela da primenjuje novi cenovnik nadoknada u situacijama kada putnik menja izdatu kartu, kada je otkazuje ili se ne pojavi na letu.

Nove cene su određene "u cilju usklađivanja poslovanja sa ostalim evropskim avioprevoznicima".

Različiti tarifni razredi podrazumevaju i različite uslove.

Standard je svuda u svetu da najniži tarifni razredi ne dozvoljavaju bilo kakve promene karte nakon izdavanja, srednji dozvoljavaju promene ali uz plaćanje tzv. penala i doplatu do prve slobodne tarife, dok najviši razredi obično ne naplaćuju promenu.

Air Serbia je osim novih iznosa doplata (penala) i pooštrila tarifna pravila, tako što je jedan tarifni razred u kome se nisu plaćale promene spustila niže. U ovom tarifnom razredu (K klasa) putnici će ukoliko žele da menjaju kartu nakon izdavanja, bilo da se radi o promeni imena putnika, promeni datuma putovanja ili leta, morati da plate 60 evra ili 30 evra za destinacija na Balkanu. Na nižim klasama koje su dozvoljavale promene uz doplatu od 20 evra ona je podignuta na 30 evra.

Ako putnik iz ličnih razloga želi da otkaže kartu on ima pravo na refundaciju samo ukoliko tarifa po kojoj je kupio kartu to dozvoljava. Iznos penala za refundaciju karte u prvom tarifnom razredu koji to dozvoljava je poskupeo sa 100 na 120 evra.

Kada se putnik ne pojavi na letu, smatra se da je odustao od putovanja i tretira se kao "no-show" putnik. U tom slučaju on ima pravo na refundaciju aerodromskih i drugih taksi osim aviokompanijske doplate za gorivo (YQ). Ako želi da mu kompanija refundira i samu aviokartu tj. iznos osnovne tarife po kojoj je karta kupljena (plus doplatu za gorivo) onda će morati da plati penale. Po novom cenovniku Air Serbije iznos penala je sa 40 skočio na 60 evra, a u pojedinim najnižim tarifama sa 120 na 140. Uvedeno je i plaćanje penala za određene tarifne razrede kod kojih je ranije refundacija karte nakon nepojavljivanja putnika bila besplatna. Ovi penali se kreću 20 do 120 evra u zavisnosti od tarifnog razreda.

Ovo nije prva promena tarifnih uslova Air Serbije. Nakon promene poslovanja sa Jat Airwaysa na Air Serbiju došlo je i do ozbiljne reforme tarifnog sistema koja još uvek traje. Tarifne razrede i cene karata sada određuje posebna služba Etihad Airwaysa koja se nalazi u Abu Dabiju. Iz ove službe se centralizovano određuju sve promene cena i unose u rezervacione sisteme i vrše se korekcije tarifnih pravila. Na samom početku njenog rada pooštrena su pravila uvođenjem obavezne kupovine unapred. Naime, brojne najniže tarife koje nisu imale ograničenje kupovine dobile su ga uvođenjem uslova da se karta mora kupiti najkasnije 3, 7, ili 10 dana pre planiranog polaska. Na taj način su najjeftinije karte postale manje dostupne kako bi se približavao datum putovanja.