Jat Airwaysovo zavisno preduzeće za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja aviona SU-PORT promenilo je nedavno ime u Air Serbia Ground Services (ASGS).

Kao zavisno preduzeće Air Serbije ASGS obavlja usluge zemaljskog opsluživanja letelica, putnika, prtljaga, tovara i pošte, a pruža i usluge zemaljskog opsluživanja špediterskih usluga u sklopu aviosaobraćaja.

Za pružanje ovih usluga ASGS je dobila obnovu sertifikata o ispunjavanju standarda za kvalitet, ekološku zaštitu i zaštitu na radu, kao i za upravljanje bezbednosnim strukturama, a prva je vazduhoplovna kompanija u regionu koja je dobila sertifikat za Integrisani sistem menadžmenta (IMS).

Ovaj sertifikat dodeljuje sertifikaciona kompanija SGS, vodeća svetska kompanija za inspekciju, verifikaciju, testiranje i sertifikaciju.

U saopštenju Air Serbije povodom dobijanja ovih sertifikata navodi se da su oni izdati nakon supervizorske revizije koja je sprovedena 27. decembra 2013. godine. Revizija je pokazala da se "Air Serbia pridržava najviših standarda u pogledu sistema upravljanja". Produžena je važnost sertifikatima: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Milan Mojović, menadžer za kvalitet u Air Serbia Ground Services, ovim povodom je izjavio: „Ovi sertifikati su veoma bitni za kompaniju, jer potvrđuju našu posvećenost da obezbedimo vrhunski kvalitet i potvrđuju da mi poslujemo u skladu sa najvišim svetskim standardima“.

„Činjenica da je Air Serbia jedina takva kompanija u regionu kojoj su dodeljeni ovi sertifikati predstavlja nešto na šta možemo biti ponosni. Želimo da se zahvalimo posvećenom timu kompanije Air Serbia Ground Services na uspešno završenom projektu“.