Air France je početkom novembra ukinuo svoje oznake na letovima Jat Airways-a između Beograda i Pariza. Kasnije je i Jat skinuo svoje oznake sa letova Air France-a, ali se oni ponovo mogu pronaći u rezervacionim sistemima od januara 2012. Međutim Air France-ovih oznaka na Jatovim letovima nema sve do 25. marta 2012. godine. 

Ugovor o zajedničkim letovima poznat kao kod-šer (code share) predstavlja veoma blizak vid saradnje gde dve kompanije jedna drugoj ustupaju po dogovorenim uslovima izvestan broj mesta na svojim letovima. Ovakvi sporazumi su veoma česti i pomažu boljem povezivanju linija i letova što putnicima daje znatno veće mogućnosti, posebno za daleke destinacije.

Air France i Jat Airways su zahvaljujući ovom ugovoru obavljali svaka po jedan let dnevno, ali su mogli da prodaju po dva leta dnevno putnicima na sopstvenim aviokartama i sa svojim brojem leta.

Razlog za prekid saradnje nije zvanično poznat i ni Jat ni Air France nisu tim povodom izdali bilo kakvo saopštenje.

Lufthansa takođe prekinula saradnju sa Jatom

U isto vreme, sa početkom zimskog reda letenja (od 30. oktobra) saradnju sa Jatom je prekinula i nemačka Lufthansa, uz obrazloženje da je razlog za prekid saradnje komercijalne prirode.

Kao jedan od najverovatnijih razloga za prekid saradnje Jata sa dve velike kompanije i osnivača dve od tri globalne avioalijanse Sky Team (Air France) i Star Alliance (Lufthansa) našao se izveštaj Evropske agencije za bezbednost letenja (EASA).

U ovom izveštaju koji je dostavljen Direktoratu civilnog vazduhoplovstva stoje brojne kritike na račun Jat Airways-a.

U direktoratu su potvrdili da se u izveštaju pominju kao problematične starost flote i čistoća aviona. Direktorat je domaćim medijima saopštio da bezbednost nije ugrožena, ali da će zbog iznetih primedbi pojačati inspekcijski nadzor nacionalnog prevoznika.