Putovanje » Transferne procedure » Između dva leta

Između dva leta

Putovanje sa presedanjem se naziva i transferno putovanje. Putnik koji na nekom od velikih aerodroma mora da promeni avion se naziva transfernim putnikom. 

Zajedno sa ovim nazivom često se može čuti i tranzitni putnik, što nije sasvim netačno, ali je prema vazduhoplovnoj terminologiji prihvatljiviji izraz transferni putnik.

Transferni putnici vreme između dva leta mogu da provedu u tranzitnoj (bescarinskoj, pograničnoj) zoni aerodroma ili ako imaju dovoljno vremena između letova mogu da napuste ovu zonu i da izađu u posetu gradu, ukoliko im to vizni režim zemlje u kojoj se nalaze dozvoljava.

Transfer ili tranzit?

Uporedo sa nazivom transferni putnik može se čuti i tranzitni putnik, ali to nije sasvim tačno.


Ovaj drugi naziv se prema vazduhoplovnoj terminologiji odnosi na putnike u avionu koji ima tehničko sletanje.


Međutim, prema aerodromskoj zoni koja se naziva tranzitna moguće je i putnike koji borave u njoj nazvati tranzitnim putnicima.

Za boravak u tranzitnoj zoni aerodroma mnoge zemlje ne traže tranzitne vize, ali ima i onih koje to traže.

Zato je važno da se putnik dobro informiše pre polaska na put o viznom režimu za transferne putnike.

Tranzitne zone na aerodromima obično imaju mnoštvo sadržaja, kako ugostiteljskih i trgovačkih tako isto i zabavnih, a pojedini veliki aerodromi sadrže i mnoge veoma atraktivne sadržaje poput bioskopa, spa centara, kockarnica, biblioteka...

U ovim zonama se nalaze i hoteli za putnike kojima je potreban odmor, saloni za putnike viših klasa i čekaonice za ostale putnike.


Foto: Znak na singapurskom aerodromu Changi, gde postoji i mini botanička bašta

Putnici koji se nađu u tranzitnoj zoni treba da budu obazrivi da ne propuste naredni let. Oni bi trebalo prvo da se raspitaju odakle im polazi avion, sa kog gejta, potom da pronađu šalter za čekiranje transfernih putnika i da uzmu narednu boarding kartu, a potom da se upute ka svom narednom gejtu.

Tranzitne zone na aerodromima mogu biti podeljene domaće i međunarodne, na šengenske i nešengenske i u takvim situacijama putnici moraju da prođu tranzitnu pasošku kontrolu i dodatne provere. Zato bi trebalo uvek ostaviti dovoljno vremena da se ove provere obave.

Prikaz važnijih transfernih aerodroma:
Amsterdam - Schiphol
Beč - Schwechat
Cirih
Dubai
Minhen - Franz Josef Strauss
Pariz - Charles de Gaulle
Rim - Leonardo da Vinci (Fiumicino)

Putnik koji je imao letove sa ispoštovanim minimalnim vremenom za transfer (minimum connecting time), a desi se da usled gužve na aerodromskim kontrolnim punktovima ili usled svoje greške zakasni na naredni let nema pravo na promenu karte i preusmeravanje.

U takvim slučajevima putniku probadaju i putovanje i karta.

Ako se desi da imate problem sa vanrednom gužvom obratite pažnju na brze prolaze i obratite se najbližem aerodromskom službeniku koji će vam pomoći da po ubrzanoj proceduri obavite sve što treba i da stignete na svoj gejt.

Redovno slušajte obaveštenja sa razglasa, možda baš vas traže da se što pre pojavite na gejtu, a takođe proveravajte i info ekrane kako biste videli da li je došlo do promene vašeg gejta.

Tek kada su sve procedure gotove i kada ste sigurni da imate dovoljno vremena možete da se uputite u istraživanje aerodromskih sadržaja.

Napuštanje tranzitne zone

Putnici koji imaju dovoljno vremena za obilazak grada mogu da napuste tranzitnu zonu. Oni će proći pasošku kontrolu i napustiti aerodrom. Po povratku će morati da ponovo prođu pasošku i ostale kontrole, ali neće morati da se čekiraju ukoliko već imaju svoju kartu za ukrcavanje od ranije (boarding card). U ovim situacijama treba uvek ostaviti dovoljno vremena da se sve procedure obave na vreme.