Putovanje » Transferne procedure » Pomoć na aerodromu

Pomoć na aerodromu

Po zakonima EU svi aerodromi su obavezni da putnicima prže besplatnu pomoć.

Putnik kome je potrebna pomoć tu uslugu mora da zatraži prilikom rezervacije aviokarte od svoje aviokompanije sa kojom će leteti. Nakon saglasnosti i odobrenja, aviokompanija dodeljuje određenu pratnju osobi kojoj je potrebna.

Na svakom aerodromu postoji služba zemaljskog osoblja koje je zauženo da pruža pomoć osobama kojima je potrebna. Pomoć (eskort) na aerodomu je besplatna ali je potrebno zatražiti je tokom rezervacije. Ukoliko je putnicima iznenadno potrebna pomoć, mogu se obratiti na samom aerodromu bilo kom službeniku. Na velikim aerodromima gde postoje i velike gužve, poželjno je pomoć obezbediti na vreme.

Na besplatnu pomoć i asistenciju na aerodromima imaju pravo sledeće kategorije putnika:

  • Osobe sa posebnim potrebama, koje imaju ograničenu mogućnost kretanja
  • Osobe koje imaju problema sa vidom ili sluhom
  • Nepraćena deca
  • Osobe koje se zbog povrede ne mogu kretati samostalno.
  • Osobe koje ne govore engleski ili neki drugi svetski jezik