• OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • JU 655
  • Moscow Sheremetyevo
  • 23:35
  • 23:40
  • Sleteo
  • LH 1410
  • Frankfurt
  • 23:50
  • 00:15
  • Sleteo
  • W6 4002
  • London Luton
  • 23:55
  • 23:50
  • Sleteo
 • OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • JU 656
  • Moscow Sheremetyevo
  • 23:40
  • JU 800
  • Abu Dhabi
  • 23:40
  • JU 826
  • Beirut
  • 23:45
  • JU 506
  • Larnaca
  • 23:55