• OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • W6 4092
  • Dortmund
  • 10:35
  • Novo vreme
  • JU 531
  • Rome - Fiumicino
  • 11:05
  • Sleteo
  • JU 601
  • Vienna
  • 11:05
  • Sleteo
  • JU 621
  • Budapest
  • 11:10
  • Sleteo
  • JU 231
  • Zagreb
  • 11:15
  • Sleteo
  • JU 631
  • Warsaw
  • 11:15
  • Sleteo
  • JU 191
  • Ljubljana
  • 11:25
  • Sleteo
  • JU 341
  • Stuttgart
  • 11:35
  • Sleteo
 • OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • JU 531
  • Rome - Fiumicino
  • 11:05
  • Sleteo
  • JU 601
  • Vienna
  • 11:05
  • Sleteo
  • JU 621
  • Budapest
  • 11:10
  • Sleteo
  • JU 631
  • Warsaw
  • 11:15
  • Sleteo
  • W6 4205
  • Gothenburg - City
  • 11:20
  • Novo vreme
  • JU 801
  • Abu Dhabi
  • 12:15
  • 12:15
  • JU 512
  • Athens
  • 12:20
  • Odleteo
  • W6 4071
  • Eindhoven
  • 12:20
  • 13:05
  • Novo vreme